-
-
-
-
-

Login

Kwaliteit

Wij vangen uw kindje op met de grootst mogelijke zorg. Uw kindje heeft een vaste groep, maximaal vier vaste leid(st)ers, dus altijd bekende gezichten en een vast bedje.  Ons personeel is goed gescreend en elk teamlid heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het merendeel van onze medewerkers heeft in 2012 een cursus Vroeg Voorschoolse Educatie gevolgd, en is in staat de ontwikkeling van uw kindje te stimuleren op het gebied van motoriek, spraak en sociale omgang. Dat gaat op een speelse manier, we zijn geen school!

Management en Oudercommissie

De kwaliteit van ons kinderdagverblijf wordt bewaakt door onze locatiemanagers. De twee eigenaren van Vriendjes Jacob van Goor en Judith Marien helpen hen waar nodig. Jacob en Judith kennen elkaar van de studie Algemene Sociale Wetenschappen en zijn óók ouders, dus zij denken met u mee! Het management wordt ondersteund door een actieve en betrokken Oudercommissie op elke locatie. Deze ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Verder heeft ze inspraak bij eventuele prijswijzigingen, personele wijzigingen, uitbreidingen en de inrichting van Vriendjes. Wij waarderen de motivatie van de ouders om mee te denken en ideeën in te brengen. Zo horen we van de ouders graag suggesties voor verbeteringen of ideeën voor activiteiten! Voor de Oudercommissies klik hier.

GGD inspecties: altijd positieve resultaten!

Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. Daarnaast voeren we zelf, als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, ieder jaar een risico-inventarisatie uit voor veiligheid en hygiëne. Hiermee brengen we mogelijke gevaren van tevoren in kaart en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te vermijden. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen! Verloopt iets toch niet helemaal naar wens, dan proberen we altijd samen met u naar oplossingen te zoeken. Voor het uitzonderlijke geval dat dat niet lukt, hebben we een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie.
 

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen