-
-
-
-
-

Login

Onderwijsassistent & BSO (16-24 uur)

De Stuifheuvel is een veilige en sfeervolle school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Op deze school zitten kinderen in de leeftijd van vier t/m dertien jaar. De kinderen zijn ingedeeld in kleine groepen. Zo komt de school tegemoet aan de verschillende leerstijlen van leerlingen door middel van onderwijsdifferentiatie en onderwijs op maat en krijgen leerlingen structuur en voorspelbaarheid aangeboden.

In samenwerking met Kinderopvang Vriendjes biedt De Stuifheuvel een doorgaande lijn. Na school kan een kind worden opgevangen op de BSO van Vriendjes, maar waar dezelfde normen en waarden gelden als op school. Samenwerken vinden we belangrijk. We werken vanuit de visie: 1 kind, 1 plan. 

De functie
Op dit moment is er een vacature voor een onderwijsassistent die na schooltijd ook uren maakt op de BSO. Je werkt dan van 9.00 tot 15.00 uur op school en van 15.00 tot 18.30 uur op de BSO. Een andere mogelijkheid is dat je 2 korte schooldagen maakt, en op 2 andere dagen de middag op de BSO werkt. De precieze invulling is met jou bespreekbaar, in overleg met zowel de school als Vriendjes. Het gaat om in overleg 16 tot 24 uur. Je bent in elk geval op vrijdag beschikbaar om te werken.

Je ondersteunt tijdens lesuren de leerkracht. Je werkt afwisselend met groepjes en met individuele leerlingen. Je voert ondersteunende lestaken uit zoals het in orde maken van materialen of nakijkwerk. Je draagt ideeën aan en levert een positieve bijdrage in de klas. Na school zorg je op de BSO voor de nodige ontspanning: je verzint laagdrempelige activiteiten en doet spelletjes met de kinderen. Contact met ouders bij het ophalen is een belangrijk moment van overdracht.

Heb je interesse in deze functie? We zitten met smart op je te wachten, als je leuk, enthousiast en natuurlijk gediplomeerd bent (als onderwijsassistent of met een vergelijkbare pedagogische opleiding)! 

Laat ons snel weten wanneer je op gesprek wilt en kunt komen. Wij verzoeken je om een CV met foto, zodat we direct een goede eerste indruk van je hebben.

Alvast hartelijk dank en misschien tot snel bij Vriendjes!

Ik wil graag direct solliciteren!

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen