Onze Locaties

Hieronder kunt u meer bijzonderheden lezen over onze locaties.

U kunt hier lezen wat onze verdere ambities zijn.

PLUS
BSO
BSO Rafaelschool, Utrecht

Deze BSO is gevestigd in de ZMLK school Rafael in Utrecht, aan de Lanslaan 10. We gebruiken twee lokalen van de school, waardoor kinderen na schooltijd in een vertrouwde omgeving worden opgevangen. In kleine groepjes met een vaste structuur bieden we activiteiten aan.

Openingstijden:
14.15 - 17.45
Contactpersoon:
Valerie Vos
Telefoonnummer:
0645861631
E-mailadres:
rafael@vriendjes.nl

Het plaatsingsproces is op deze BSO wat uitgebreider vergeleken met andere BSO's. We starten met een kennismakingsgesprek en rondleiding. Ouders bespreken vervolgens met onze coördinator wat voor het kind nodig is, wat de ervaringen op school zijn, onder welke vorm van financiering het kind valt, en of er bijzonderheden zijn ten aanzien van de zorg voor het kind waar wij op de BSO rekening mee moeten houden. Voordat het kind daadwerkelijk start, vragen we met toestemming van de ouders het OPP van school op. De onderzoeksgegevens die over een kind beschikbaar zijn, vormen voor ons een goed startpunt. Vervolgens bereiden we de plaatsing voor, en kan een wenmiddag worden ingepland. De BSO op de Rafaelschool maakt gebruik van verschillende financieringsstromen, afhankelijk van de gemeente waarin het kind woont. Kinderen kunnen vanuit de Jeugdwet en WLZ een plaatsing krijgen. In ons informatiebulletin leest u meer over de opties.

De BSO mag naast de eigen lokalen ook het handwerklokaal, de gymzaal en de buitenspeelplaats gebruiken, volop ruimte om er een gave middag van te maken!

Plan een afspraak

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak