Over Vriendjes

Kinderopvang moet beschikbaar zijn voor elk kind en elke ouder.
Speciaal Kinderdag verblijf & BSO

Als ouder van een zorgintensief kind is het vaak een hele zoektocht om passende opvang te vinden. Dat kon vroeger alleen in een medisch kinderdagverblijf of een dagbehandelcentrum. Het is een hele stap om een kind hier te plaatsen. Simpelweg zijn ouders van een heel jong kind daar soms gewoon nog niet aan toe. Het is een beetje als het erkennen van ónmogelijkheden. Toch moest het soms wel, vanwege werkverplichtingen.


Daarnaast is de intensieve zorgtaak van ouders soms een belasting voor het gezin. Broertjes en zusjes hebben uiteraard ook wel eens de aandacht nodig, maar raken op de achtergrond omdat 1 kind altijd (meer) zorg nodig heeft. Ontlasting van het gezin zorgt voor een beetje lucht, en meer energie om de zorgtaken met plezier uit te blijven voeren.


De plus-groepen van Vriendjes bieden professionele begeleiding en medische verzorging waar nodig.


In Zeist en Utrecht hebben we elk 3 kinderopvang plusgroepen waar 0 tot 6-jarigen terecht kunnen als zij een ontwikkelingsachterstand, motorische aandoening, of spraak/taalproblematiek hebben. Ook kinderen waarbij vermoedelijk ASS-gerelateerde problematiek gediagnostiseerd zal worden of en kinderen met een verpleegkundige behoefte kunnen terecht op (een van) onze plus-groepen.


In Utrecht, Zeist en Houten hebben wij, nabij of op het speciaal basisonderwijs, BSO plus-groepen voor kinderen tot 13 jaar. U kunt op onze locatiepagina's meer informatie vinden. Deze groepen zijn in de basis bedoeld voor kinderen die op de betreffende school zitten. Soms is er ook mogelijkheid om andere kinderen te plaatsen, bijvoorbeeld van een school die geen eigen BSO-plus heeft.

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak