Over Vriendjes

Kinderopvang moet beschikbaar zijn voor elk kind en elke ouder.
Onze Missie

Kinderopvang moet beschikbaar zijn voor elk kind en elke ouder.

Dat klinkt simpel, maar is geen gewoon goed helaas. Er zijn factoren die het soms complex maken. Bijvoorbeeld om naschoolse opvang te organiseren op het speciaal basisonderwijs. Of dagopvang voor een kind dat zich anders ontwikkelt - maar waarvan nog niet precies duidelijk is wat het ontwikkelperspectief zal zijn. Zo'n kind heeft meer en bijzondere zorg nodig, en deze zorg kost geld. Het zou niet eerlijk zijn deze kosten helemaal door te belasten aan ouders. Dus moet een constructie gevonden worden waarbij de gemeente een stukje mee betaalt.

Een andere ingewikkelde zoektocht ontstaat als ouders een zeer onregelmatig werkrooster hebben, bijvoorbeeld als ze in de zorg of luchtvaart werken, of ploegendienst draaien. Opvang is niet altijd flexibel in te richten voor ouders met een onregelmatig rooster. Daarom maken wij ons al sinds 2010 hard voor opvang die zo nauw mogelijk aansluit op het werkrooster van ouders zonder dat dit hele hoge extra kosten met zich meebrengt.

Wij streven naar een inclusieve plek voor ouders en kinderen. Daarom is Vriendjes zowel een kinderopvang als een jeugdzorg organisatie; wij proberen het beste van twee werelden te combineren. Wij proberen barrières te laten verdwijnen.

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak