Onze Locaties

Hieronder kunt u meer bijzonderheden lezen over onze locaties.

U kunt hier lezen wat onze verdere ambities zijn.

PLUS
BSO
BSO Ariane de Ranitz, Utrecht

De Kleine Prins biedt leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn onderwijs, zorg en pedagogische begeleiding. De BSO sluit hier naadloos bij aan. Een goede integratie is ontstaan doordat wij combinatiefuncties hebben: twee klassenassistenten van de school werken na schooltijd op onze BSO zodat kennis en expertise gewaarborgd wordt en er 1 gezamenlijke cultuur ontstaat. Ook revalidatie en sport zullen zoveel mogelijk integraal worden aangeboden binnen de samenwerking. Zo kan een kind voortaan na schooltijd revalidatie krijgen, en hoeft het niet meer uit de les gehaald te worden. Revalidatie wordt aangeboden door De Hoogstraat.

Openingstijden:
14.15 - 17.45 uur (ma/di/do/vr)
Contactpersoon:
Sanne de Koning
Telefoonnummer:
0648186101
E-mailadres:
adr@vriendjes.nl

De BSO is gevestigd in een lokaal, dat speciaal is ingericht om te spelen en ontspannen. Ook mogen we de buitenspeeltuin van de school gebruiken.

Ouders kunnen op deze BSO kiezen uit opvang in schoolweken, vakantieweken of beide. Financiering voor kinderen die onder de Jeugdwet vallen bestaat uit een eigen bijdrage en een gemeentelijke bijdrage. De eigen bijdrage is Eur 7,90 per uur. Over dit bedrag ontvangt de ouder een korting in de vorm van kinderopvangtoeslag, zodat de werkelijke hoogte van uw ouderbijdrage inkomensafhankelijk is. Heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kan de gemeente mogelijk overgaan tot volledige financiering. Wij kunnen helpen om hiervoor de juiste route te vinden. Kinderen uit de WLZ komen in aanmerking voor financiering via ZIN of PGB.

In overleg met ouders kijken we graag mee naar de juiste vorm van financiering in uw situatie. Ook helpen we u bij het aanvragen van een vervoersindicatie. Per gemeente wordt hiermee anders omgesprongen. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator Sanne de Koning op 06-48186101 (na schooltijd svp) of adr@vriendjes.nl.

Plan een afspraak

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak